Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů
Bc. Jan Mareš jan.mares@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel všeobecně vzdělávacích  předmětů IKT, učitel odborných předmětů - zahradnické práce
Mgr. Jiřina Šafářová jirina.safarova@oucvrcovice.cz vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - zahradnické práce
Michaela Kozáková michaela.kozakova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Bc. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. et Mgr. Ivana Kopecká ivana.kopecka@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - prodavačské práce, provozní služby
Mgr. Libor Bouda libor.bouda@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - TV
Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů - kuchařské práce
Bc. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborných předmětů - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce
Bc. Jana Pleváková   učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - kuchařské práce
Simona Procházková DiS simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
Bc. Vladimíra Sládková vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce, provozní služby
Mgr. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, IKT, PSP
Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - květinářské a aranžérské práce
Mgr. Iva Dokoupilová   učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, učitelka odborných předmětů oboru Provozní služby
Ing. Jiřina Procházková   učitelka odborného výcviku a odborných předmětů - zahradnické práce
Ing. Marta Jankovičová   učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
František Sedlák   učitel odborného výcviku - zahradnické práce
Marie Mikulíková   asistentka pedagoga
Jaroslava Lukešová   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.cz vedoucí internátu, výchovný poradce

Anna Cymbálová
 
  vychovatelka, školní metodik prevence

Libuše Hojsáková
 
libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Bc. Hana Kubišová
 
  vychovatelka

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


1.TN+2.KN+3.N 
(1.KN+1.AN+1.CN+1.PSN+2.KN+3.KN+3.ZN+3.ÚN+3.AN+3.CN)
 

Mgr. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

1.K
 

Mgr. Libor Bouda

libor.bouda@oucvrcovice.cz

3.Z (3.Z + 3.Ú)
 

Simona Procházková DiS.

simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

2.ŠPS (2.Š + 2.PS)
 

Bc. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

1.Z ( 1.A + 1.Z + 1.Ú)
 

Mgr. Ivana Kopecká

ivana.kopecka@oucvrcovice.cz

2.K
 

Bc. Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

1.C+2.C+3.C
 

Bc.Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

2.Z (2.A + 2.Z + 2.Ú)
 

Marie Zaoralová

marie.zaoralova@oucvrcovice.cz
3.KAP (3.K + 3.A + 3.P) Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz
1.PS + 2.PD Michaela Kozáková michaela.kozakova@oucvrcovice.cz