Exkurze aranžérského kroužku

19.10.2019 14:07

Naše škola nabízí nejen žákům ubytovaným na domově mládeže, ale i žákům dojíždějícím smysluplné využívání volného času v několika zájmových kroužcích. Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější patří bezesporu kroužek aranžérský. Tento kroužek je realizován v rámci projektu PolyGram.
Kroužek probíhá pravidelně každé dva týdny a žáci mají mají možnost naučit se vyrábět různé dekorace dle ročních období a blízkých svátků. Kromě toho žáci jezdí na různé exkurze.
V pátek 18.10. se žáci tohoto kroužku zúčastnili exkurze do prodejny Vonekl v Brně, kde zhlédli velký sortiment řezaných květin a doplňků. Poté následovala výstava citrusů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Všem žákům i pedagogickému doprovodu se výstava nesmírně líbila.