Nejoblíbenější muž domova mládeže

10.04.2019 15:16

Tato soutěž se uskutečnila 6. 3. 2019 a její průběh byl velice napínavý. Mezi třemi nominovanými byli Daniel Fink, Lukáš Schovanec a Peter Schramm. Ve volné disciplíně si zvolili každý docela jinou strategii. Daniel si vybral dramatickou tvorbu, Lukáš předvedl aranžování kytice a Peter pomocí štětce vytvářel složité obrazce. V poslední disciplíně nejlépe odpovídal na připravené otázky Peter, který se stal vítězem a tím i nejoblíbenějším mužem domova mládeže.