Přehlídka kuchařského umu Olešnice

18.05.2017 00:22

Přehlídka kuchařského umu Olešnice 11.5.2017. Po příjezdu na učiliště v Olešnici byli žáci seznámeni s pracovištěm, při nástupu mile přivítáni p. ředitelem. Žáci pracovali soustředěně, samostatně a zodpovědně prezentovali připravené menu v kratším čase, než byl plánovaný limit. Měli možnost porovnat cizí pracoviště, žáky i učitele, které neznali a tak obohatit své nové poznatky a zkušenosti v jiném prostředí. Po celou dobu panovala dobrá nálada, klid a proto naši žáci pracovali velmi dobře a zadaný úkol odprezentovali na jedničku. Protože nešlo o soutěž, ale přehlídku kuchařských dovedností, všichni žáci byli pochváleni a odměněni za odvedenou práci a velmi dobrou prezentaci svého učiliště.

                                                                                                                                                                  Bc. Jana Pleváková