Ukázková hodina – Bourání vepřové půlky

13.02.2024 08:32

Na naší škole probíhá spousta akcí, ze kterých si žáci mohou odnést nové znalosti a dovednosti.

V lednu probíhala ukázková hodina bourání vepřové půlky. Této akce se zúčastnily druhé ročníky kuchařských prací, kde máme chlapce i dívky.

Měli jsme zde odborníka z praxe, pana řezníka Jiřího Tručky, který je řezníkem v České republice, ale působil i v Rakousku, Německu a v Holandsku.

Žáci mohli vidět, jak se oddělují jednotlivé části masa a jak názorně vypadají. Také viděli jednotlivé vnitřnosti, jak se předběžně připravují a dále zpracovávají.

Vyzkoušeli si stahovat sádlo z kůže a další jeho zpracování. Dále si mohli vyzkoušet špejlování vepřových střev a přípravu masové směsi na jitrnice. Dalším zabíjačkovým výrobkem, který si mohli žáci vyzkoušet, byla tlačenka a její celá příprava.

Akce probíhala i druhý den, kdy si žáci udělali bílou polévku s kroupami a vyškvařili sádlo, ze kterého byly škvarky. Žáci mohli vidět, jak celý proces škvaření probíhá a jak škvarky ze sádla vzniknou.

Akce se vydařila, žáci byli nadšení, že mohli vidět bourání jednotlivých částí a jejich další zpracování. Vše si sami vyzkoušeli a ochutnali.

Veronika Horáčková, učitelka odborného výcviku