PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018 - IV.kolo 

 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace zastoupené svou ředitelkou vyhlašuje IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do prvního ročníku do níže uvedených oborů vzdělání

 

na čtvrtek 31. srpna 2017

 

 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma studia

Počet žáků

41-52-E/01

Zahradnické práce

3

denní

2

41-52-E/01

Květinářské a aranžérské práce

3

denní

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3

denní

2

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

3

denní

7

29-51-E/01

Potravinářská výroba

3

denní

1

69-54-E/01

Provozní služby

2

denní

2

 

 

 

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce školy (osobně, poštou) nejpozději do 24. srpna 2017.
  • Ředitelka školy rozhodla, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.
  • V případě, že žák má doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, doloží toto doporučení k přihlášce.
  • Zápisový lístek doručí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce Odborného učiliště Cvrčovice, p.o. (osobně, poštou) do 10ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

        KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018

 

 

 

 

Ve Cvrčovicích dne 4. července 2017

                                                                                     RNDr. Milada Kussak Höklová                                            

                                        ředitelka OU Cvrčovice