Předseda školské rady:  

    

      Mgr. Jiřina Šafářová

 

Členové školské rady:

     

      Zdeněk Pospíšil

      Bc. Iva Novotná

      Marie Osičková

      Simona Procházková, DiS.

      Lenka Petráková

      Mgr. Tomáš Kratochvíl

      Bc. Ladislav Najman

      Tereza Kratochvílová