Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 

začne v úterý 1. září 2020 

slavnostním zahájením v kulturní místnosti školy.

Žáci prvních ročníků se dostaví dne 1. září 2020 v 8.00 hod 

v doprovodu svých zákonných zástupců na informativní schůzku.

Ubytování na domově mládeže proběhne dne 1. září 2020 od 6.00 hod.