Podpořte nás!

 

Dlouhodobě má Odborné učiliště ve Cvrčovicích trvalý zájem žáků. Letos jsme měli rekordní počet přihlášek a rekordní počet přijatých žáků. Těší nás, že je o naši školu stále vzrůstající zájem a jsme si vědomi zodpovědnosti, která nám z toho plyne. Důvěru rodičů bereme velmi vážně. Proto bychom rádi reagovali na dotazy některých rodičů ohledem šířících se zpráv o tom, že má v budoucnu dojít ke sloučení naší školy s Gymnáziem a střední odbornou školou  Mikulov. Ujišťujeme vás, že uděláme vše pro to, aby vzdělávání současných a budoucích žáků zůstalo ve Cvrčovicích zachováno.

 

Petice proti sloučení k podepsání na sekretariátě školy.