Vysvědčení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021  

bude od 28.1.2021 k nahlédnutí v systému Edupage. 

 

Po nástupu do školy bude vysvědčení žákům vydáno.

 

 

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

 

Veškerá výuka bude probíhat distanční formou z domova.

 

Výjimku umožňuje prezenční individuální konzultace 

(vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) 

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Distanční výuka pro žáky školy je povinná!!!

 

Domov mládeže od 4. ledna 2021 mimo provoz.