Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - šití oděvů, provozní služby
Mgr. Miloš Pavlů milos.pavlu@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - M, OBV, HV, OK, EKO
     
Mgr. Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku a odborných předmětů - květinářské a aranžérské práce, zahradncké práce
Mgr. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
 
Mgr. Marie Krajsová
marie.krajsova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů  - M, ZB, ZZV
 
Mgr. Michaela Slavíková michaela.slavikova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů  TV, OBV
 
Anna Cymbálová anna.cymbalova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
 
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
 
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Ivana Trnková
 
ivana.trnkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Simona Procházková DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Vladimíra Sládková
 
vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
Mgr. Bc. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů - ČJ, OBV, KM, STL
 
Eva Svobodová eva.svobodova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
 
Mgr. Miloš Špinar milos.spinar@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - malířské a natěračské práce
 
Mgr. Petr Karmazin petr.karmazin@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květnářské a aranžérské práce
Ladislav Růžička ladislav.ruzicka@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
 
Karel Betlach karel.betlach@oucvrcovice.cz
učitel odborného výcviku - kuchařské práce
 
Mgr. Alena Kulhánková alena.kulhankova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - kuchařské práce
 
Jana Čiperová jana.ciperova@oucvrcovice.cz
učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
 
Bc. Marek Hůrek marek.hurek@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - PSP, IKT, ZM
 
Blanka Rohrerová   asistentka pedagoga
Irena Pirožková   asistentka pedagoga
Irena Otevřelová   asistentka pedagoga
Jitka Krábková   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com vedoucí domova mládeže,
výchovný poradce

Radim Korčák
 
radim.korcak@oucvrcovice.cz vychovatel

Bc. Hana Kubišová
 
hana.kubisova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Silvie White
 
  bezpečnostní pracovník

Lucie Vrbková
 
 
bezpečnostní pracovník

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva Korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


1.A
 

Mgr. Michaela Slavíková

michaela.slavikova@oucvrcovice.cz

1.K
 

Mgr. Alena Kulhánková

alena.kulhankova@oucvrcovice.cz

1.PS + 2.PS
 

Anna Cymbálová

anna.cymbalova@oucvrcovice.cz

1.C
 

Bc. Ivana Trnková

ivana.trnkova@oucvrcovice.cz

1.Z + 2.Z

Mgr. Petr Karmazin
 

petr.karmazin@oucvrcovice.cz

2.M + 2.Š
 

Mgr. Miloš Špinar

milos.spinar@oucvrcovice.cz

2.K
 

Bc.Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

2.C
 

Mgr. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

3.KMC
 

Mgr. Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

1.T 
(1.TA + 1.TŠ + 1.TM + 1.M + 1.Š)
 

Mgr. Bc. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

2.T
(2.TA + 2.TC + 2.TŠ + 2.A)
 
Mgr. Marie Krajsová marie.krajsova@oucvrcovice.cz

3.T 
(3.TA + 3.TC + 3.TŠ + 3.A+ 3.Š)
 
Simona Procházková, DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz


 

Ostatní zaměstnanci školy

 

Ing. Dagmar Danielowitzová
 
účetní dagmar.danielowitzova@oucvrcovice.cz

Jana MusilováAndrea Ráčková
 
finanční referentka  

Korčáková Eva
 
vedoucí školní jídelny  

Matulová Ilona
 
kuchařka  

Valíčková Věra
 
kuchařka  

Křivánková Blanka
 
kuchařka  

Nakládal Miloslav
 
školník, topič  

Malíková Ivona
 
uklízečka  

Pípová Jiřina
 
uklízečka  

Sedláček Radek
 
zahradník