Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Ing. Jan Mareš jan.mares@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel odborných předmětů - zahradnické práce
Mgr. Jiřina Šafářová jirina.safarova@oucvrcovice.cz vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - zahradnické práce
Bc. Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - květinářské a aranžérské práce
Bc. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů
Mgr. Marie Krajsová
marie.krajsova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů předmětů - M, IKT, HV
Mgr. Petra Bartoňová petra.bartonova@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů - TV, HV
Mgr. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů - kuchařské práce
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Ivana Trnková
 
ivana.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Simona Procházková DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce

Bc. Vladimíra Sládková
 
vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
Mgr. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, PSP
Eva Svobodová eva.svobodova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Bc. Miloš Špinar milos.spinar@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - malířské a natěračské práce
Ing. Tereza Coufalová tereza.coufalova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
Ladislav Růžička ladislav.ruzicka@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
Jan Navrátil jan.navratil@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - zahradnické práce
Bc. Jiřina Novotná jirina.novotna@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce, cukrářské práce
Jaroslava Lukešová   asistentka pedagoga
Blanka Rohrerová   asistentka pedagoga
Irena Pirožková   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com vedoucí domova mládeže, výchovný poradce

Anna Cymbálová
 
anna.cymbalova@oucvrcovice.cz vychovatelka, školní metodik prevence

Libuše Hojsáková
 
libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Bc. Hana Kubišová
 
hana.kubisova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Andrea Ráčková
 
 
noční vychovatelka

Marie Světlíková
 
  noční vychovatelka

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


ŠPS 
(1.Š + 1.PS + 2.Š + 2.PS)
 

Bc. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

1.KC
(1.K + 1.C)
 

Bc. Jiřina Novotná

jirina.novotna@oucvrcovice.cz

1.M 

 

Bc. Miloš Špinar

milos.spinar@oucvrcovice.cz

1.T
(1.TA + 1.TC + 1.TŠ + 1.A + 1.Z)
 

Mgr. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

2.M 

 

Bc. Miloš Špinar

milos.spinar@oucvrcovice.cz

2.KZA
(2.K + 2.Z + 2.A)
 

Mgr. Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

2.T
(2.TA + 2.TK + 2.TC + 2.C + 2.TZ + 2.TŠ)
 

Bc.Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

3.AZU 
(3.A + 3.Z + 3.U)
 

Simona Procházková, DiS.

simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

3.C 

 
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz

3.T 
(3.TA + 3.A2 + 3.TŠ + 3.TK + 3.TC + 3.K)
 
Mgr. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz

 

 

Ostatní zaměstnanci školy

 

Foltánová Renata
 
účetní

Korčáková Eva
 
vedoucí školní jídelny

Malíková Ivona
 
uklízečka

Matulová Ilona
 
kuchařka

Musilová Jana
 
finanční referentka

Nakládal Miloslav
 
školník, topič

Pípová Jiřina
 
uklízečka

Valíčková věra
 
kuchařka

Ráčková Andrea   
 
noční výchova - bezpečnostní pracovník

Navrátil Jan
 
zahradník