Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů
Bc. Jan Mareš jan.mares@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel odborných předmětů - zahradnické práce
Mgr. Jiřina Šafářová jirina.safarova@oucvrcovice.cz vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - zahradnické práce
Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - květinářské a aranžérské práce
Bc. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. et Mgr. Ivana Kopecká ivana.kopecka@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a
všeobecně vzdělávacích předmětů
Mgr. Libor Bouda libor.bouda@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - TV
Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů - kuchařské práce
Bc. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborných předmětů - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce
Bc. Jana Pleváková   učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
 
Simona Procházková DiS simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
 
Bc. Vladimíra Sládková vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
 
Mgr. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, IKT, PSP
Mgr. Iva Dokoupilová   učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, učitelka odborných předmětů oboru Provozní služby
Bc. Miloš Špinar   učitel odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
Ing. Marta Jankovičová   učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
Ladislav Růžička   učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
Denisa Kopáčková   učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Bc. Jiřina Novotná   učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
Jaroslava Lukešová   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.cz vedoucí domova mládeže, výchovný poradce

Anna Cymbálová
 
  vychovatelka, školní metodik prevence

Libuše Hojsáková
 
libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Bc. Hana Kubišová
 
  vychovatelka

Bc. Miloš Špinar
 
  vychovatel

Andrea Ráčková
 
  noční vychovatelka

Marie Světlíková
 
  noční vychovatelka

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


2.TN 
(2.AN + 2.KN + 2.CN + 2.ŠN + 2.A2)
 

Mgr. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

1.M + 2.KZ
(1.M + 2.K + 2.Z2)
 

Mgr. Libor Bouda

libor.bouda@oucvrcovice.cz

3.AZU 
(3.A + 3.Z + 3.Ú)
 

Simona Procházková DiS.

simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

ŠPS
(1.Š + 3.Š + 1.PS + 2.PS)
 

Bc. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

1.TN 
(1.ZN + 1.AN + 1.KN + 1.CN + 1.ŠN)
 

Mgr. Ivana Kopecká

ivana.kopecka@oucvrcovice.cz

1.KC
(1.K + 1.C)
 

Bc. Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

2.C + 3.C
 

Bc.Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

2.AZU 
(2.A + 2.Z + 2.Ú)
 

Marie Zaoralová

marie.zaoralova@oucvrcovice.cz

3.K + 1.AZ 
(3.K + 1.A + 1.Z)
 
Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz