Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupkyně ředitelky, učitelka odborných předmětů - šití oděvů, provozní služby
Ludmila Dokoupilová ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com zástupkyně ředitelky pro teorii, učitelka odborného výcviku - OV
Bc. Vladimíra Sládková vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz Vedoucí odborného výcviku, učitelka odborného výcviku - OV
Hana Buršíková hana.bursikova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce, kuchařské práce
Mgr. Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku a odborných předmětů - OV, VAK, 
Mgr. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - OV, MAT, TECH, PŽ, ESV
Ing. Pavlína Bucková
pavlina.buckova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů  - KM, ZB, ZZV, KVE, ESV, VAK, SAD, OBV
Mgr. Michaela Slavíková michaela.slavikova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - TV
Anna Cymbálová anna.cymbalova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby OV
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce, TECH, SU, SPT
 
Helena Nováková helena.novakova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce, OV

Bc. Ivana Trnková
 
ivana.trnkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Simona Procházková DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce, KVE, SAD
Lenka Hříbková lenka.hribkova@oucvrcovice.cz učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV
Eva Svobodová eva.svobodova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Jana Kohútová jana.kohutova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - provozní služby
Mgr. Miloš Špinar milos.spinar@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - malířské a natěračské práce, MAT, TECH, OK
Mgr. Petr Karmazin petr.karmazin@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů a odborného výcviku - zahradnické práce, květnářské a aranžérské práce, ZZV, OVO, ZEL, EKO, OV
Ladislav Růžička ladislav.ruzicka@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
 
Karel Betlach karel.betlach@oucvrcovice.cz
učitel odborného výcviku - kuchařské práce
 
Mgr. Alena Hegerová alena.hegerova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce, TECH, PV, ZZ, PV, HV, STL
Jana Čiperová jana.ciperova@oucvrcovice.cz
učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
 
Bc. Marek Hůrek marek.hurek@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích, odborných předmětů a odborného výcviku - PSP, IKT, ZM, M, PZ, OV
Libor Křivánek libor.krivanek@oucvrcovice.cz učitel odborného výcviku - zahradnické práce, OV
Irena Pirožková irena.pirozkova@oucvrcovice.cz asistentka pedagoga
Blanka Rohrerová blanka.rohrerova@oucvrcovice.cz asistentka pedagoga
Jitka Krábková jitka.krabkova@oucvrcovice.cz asistentka pedagoga
Irena Otevřelová irena.otevrelova@oucvrcovice.cz asistentka pedagoga
Libuše Hojsáková libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.onmicrosoft.com vedoucí domova mládeže,
výchovný poradce

Radim Korčák
 
radim.korcak@oucvrcovice.cz vychovatel

Bc. Hana Kubišová
 
hana.kubisova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Hana Vacuklová
 
hana.vaculkova@oucvrcovice.cz vychovatelka

 

Bezpečnostní pracovník DM

 

Smrčková Eva

White Silvie

Ráčková Andrea

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva Korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


1A2
 

Mgr. Michaela Slavíková

michaela.slavikova@oucvrcovice.cz

1K2
 

Bc. Jana Pleváková

jana.plevakova@oucvrcovice.cz

1PS2
 

Anna Cymbálová

anna.cymbalova@oucvrcovice.cz

1C2
 

Bc. Ivana Trnková

ivana.trnkova@oucvrcovice.cz

1Z2

Bc. Marel Hůrek
 

marek.hurek@oucvrcovice.cz

2M3
 

Mgr. Miloš Špinar

milos.spinar@oucvrcovice.cz

3CK
 

Bc.Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

3K
 

Bc. Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

3AZ
 

Simona Procházková, DiS

simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

1.T 
(1.TA + 1.TŠ + 1.TM + 1.M + 1.Š)
 

Mgr. Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

2.T
(2.TA + 2.TC + 2.TŠ + 2.Š)
 
Mgr. Alena Hegerová alena.hegerova@oucvrcovice.cz

3.T 
(3.TA + 3.TC + 3.TŠ + 3.A+ 3.Š)
 
Mgr. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz

 

Ostatní zaměstnanci školy

 

Martina Duchoňová

účetní

martina.duchonova@oucvrcovice.cz

Andrea Ráčková

finanční referentka

andrea.rackova@oucvrcovice.cz

Korčáková Eva

vedoucí školní jídelny

eva.korvakova@oucvrcovice.cz

Matulová Ilona

kuchařka

 

Simona Ferbyová

kuchařka

 

Křivánková Blanka

kuchařka

 

Nakládal Miloslav

školník, topič

miloslav.nakladal@oucvrcovice.cz

Malíková Ivona

uklízečka

 

Slavíková Andrea

uklízečka