Pedagogický sbor

 


RNDr. Milada Kussak Höklová
 
  milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz   ředitelka školy
Marie Osičková marie.osickova@oucvrcovice.cz statutární zástupce ředitele, učitelka odborných předmětů
Ing. Jan Mareš jan.mares@oucvrcovice.cz zástupce ředitele, učitel odborných předmětů - zahradnické práce
Mgr. Jiřina Šafářová jirina.safarova@oucvrcovice.cz vedoucí odborného výcviku, učitelka odborných předmětů - zahradnické práce
Marie Zaoralová marie.zaoralova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - květinářské a aranžérské práce
Bc. Irena Kořínková irena.korinkova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - šití oděvů, provozní služby
Mgr. et Mgr. Ivana Kopecká ivana.kopecka@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a
všeobecně vzdělávacích předmětů
Mgr. Libor Bouda libor.bouda@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - TV
Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz učitel odborných předmětů - kuchařské práce
Mgr. Lenka Matoušová lenka.matousova@oucvrcovice.cz učitelka odborných předmětů a odborného výcviku - cukrářské práce
Ing. Jana Michlovská   učitelka odborných předmětů - zahradnické práce, květinářské a aranžérské práce
Bc. Jana Pleváková   učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
 
Simona Procházková DiS. simona.prochazkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
 
Bc. Vladimíra Sládková vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
 
Mgr. Jana Petlachová jana.petlachova@oucvrcovice.cz učitel všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, IKT, PSP
Mgr. Iva Dokoupilová   učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů - ČJ, OBV, učitelka odborných předmětů oboru Provozní služby
Bc. Miloš Špinar   učitel odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů
Ing. Marta Jankovičová   učitelka odborného výcviku - zahradnické práce
Ladislav Růžička   učitel odborného výcviku - malířské a natěračské práce
Denisa Kopáčková   učitelka odborného výcviku - cukrářské práce
Bc. Jiřina Novotná   učitelka odborného výcviku - kuchařské práce
Jaroslava Lukešová   asistentka pedagoga

 

Vychovatelé

 


Ludmila Dokoupilová
 
ludmila.dokoupilova@oucvrcovice.cz vedoucí domova mládeže, výchovný poradce

Anna Cymbálová
 
  vychovatelka, školní metodik prevence

Libuše Hojsáková
 
libuse.hojsakova@oucvrcovice.cz vychovatelka

Bc. Hana Kubišová
 
  vychovatelka

Bc. Miloš Špinar
 
  vychovatel

Andrea Ráčková
 
  noční vychovatelka

Marie Světlíková
 
  noční vychovatelka

 

Vedoucí školní jídelny

 

Eva korčáková eva.korcakova@oucvrcovice.cz vedoucí školní jídelny

 

Třídní učitelé

 


2.TN 
(2.AN + 2.KN + 2.CN + 2.ŠN + 2.A2)
 

Mgr. Jana Petlachová

jana.petlachova@oucvrcovice.cz

1.M + 2.KZ
(1.M + 2.K + 2.Z2)
 

Mgr. Libor Bouda

libor.bouda@oucvrcovice.cz

3.AZU 
(3.A + 3.Z + 3.Ú)
 

Simona Procházková DiS.

simona.prochazkova@oucvrcovice.cz

ŠPS
(1.Š + 3.Š + 1.PS + 2.PS)
 

Bc. Irena Kořínková

irena.korinkova@oucvrcovice.cz

1.TN 
(1.ZN + 1.AN + 1.KN + 1.CN + 1.ŠN)
 

Mgr. Ivana Kopecká

ivana.kopecka@oucvrcovice.cz

1.KC
(1.K + 1.C)
 

Bc. Vladimíra Sládková

vladimira.sladkova@oucvrcovice.cz

2.C + 3.C
 

Bc.Lenka Matoušová

lenka.matousova@oucvrcovice.cz

2.AZU 
(2.A + 2.Z + 2.Ú)
 

Marie Zaoralová

marie.zaoralova@oucvrcovice.cz

3.K + 1.AZ 
(3.K + 1.A + 1.Z)
 
Bc. Lukáš Kučera lukas.kucera@oucvrcovice.cz

 

 

Ostatní zaměstnanci školy

 

Foltánová Renata
 
účetní

Korčáková Eva
 
vedoucí školní jídelny

Malíková Ivona
 
uklízečka

Matulová Ilona
 
kuchařka

Musilová Jana
 
finanční referentka

Nakládal Miloslav
 
školník, topič

Pípová Jiřina
 
uklízečka

Pirožková Irena
 
kuchařka

Ráčková Andrea   
 
noční výchova - bezpečnostní pracovník

Šárník Josef
 
zahradník, topič