Žákovský parlament (2021/2022)

 

Členové žákovského parlamentu

Žák Třída
Sandra Adlerová 1A2
Lukáš Cyprich 2T
Čermák Martin 2T
Duffková Valerie 2T
Krebsová Lucie 1C2
Kroutil Filip 1K2
Daniela Zmrzlá 1T
Tomáš Elsner 2M3

 

Žák Funkce
Sandra Adlerová Předsedkyně parlamentu
Duffková Valerie Místopředsed
Daniela Zmrzlá Zapisovatelka
Duffková Valerie Grafička

 

 

Stanovy žákovského parlamentu

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

• vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli

• napomáhá zlepšení prostředí školy

• pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd

• přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu

• podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků

• zveřejňuje názory a nápady žáků

• posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků

 

Žákovský parlament má povinnost:

• prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními

zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

• přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

• dbát na tradici a dobré jméno školy

• být reprezentantem školy

 

Práva člena žákovského parlamentu:

• vyslovit svůj názor na jednání parlamentu

• dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem školy

• radit se s třídou

• být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

 

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

• účastnit se všech jednání parlamentu

• zastupovat třídu při řešení problémů

• přednášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky

• náměty z řad spolužáků přednášet na jednání parlamentu

• nevyužívat nepřiměřeně výhody parlamentáře v neprospěch třídy

 

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

• spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci projektů a akcí

• nepřekřikovat se, vzájemně se poslouchat

• předávat nezkreslené informace spolužákům

• nezlehčovat problémy

• řešit školní problémy

• chovat se slušně a ohleduplně k ostatním

 

2019/2020

 

   Setkání parlamentů JM kraje   

 

V měsíci říjnu proběhly volby do Žákovského parlamentu Odborného učiliště Cvrčovice.

 Volební lístek 

Výsledková listina

Fotogalerie

2016/2017

Žákovský parlament zahájil činnost

 

V úterý 18. 10. 2016 se na naší škole poprvé konaly volby do Žákovského parlamentu. Za každý obor se nominovali k volbám 2-4 kandidáti, kteří si vytvořili vlastní předvolební kampaň a svá  předvolební hesla vyvěsili  na nástěnce na chodbě školy, kde si je voliči až do dne voleb mohli v klidu přečíst. Před volbami byla s kandidáty ještě uspořádána beseda, na níž si měl každý volič možnost kteréhokoli kandidáta ještě trochu „proklepnout“.

Ve 12 hodin se pak  kulturní místnost proměnila v místnost volební, voliči – tedy všichni žáci školy -dostali volební lístky, na nichž za plentou zakroužkovali své favority v kterémkoli oboru a volební lístek následně za dohledu volební komise vhodili do volební urny. Ta putovala ještě následujícího dne k náhradním volbám pro  žáky 3. ročníků, kteří se řádných voleb nemohli zúčastnit z důvodu praxe na smluvních pracovištích. Volili opravdu všichni žáci školy, výslovně účast odmítla jen jediná žákyně.     

Do parlamentu tak bylo zvoleno 7 zástupců: Jarda Holík za cukráře, Šárka Kočková za zahradníky, Marie Neumannová za aranžéry, Anička Beníšková za provozní služby a švadleny, Mirek Kostka za údržbu veřejné zeleně a Hanka Řiháčková za kuchaře.  Předsedou parlamentu byl zvolen Lukáš Schovanec s rekordním ziskem 35 hlasů.

Schůzky parlamentu budou probíhat po celý školní rok v liché pondělí ve 14:30-15.15 hodin. Jejich náplní bude pomoc při zajišťování fungující komunikace a vztahů mezi učiteli a žáky napříč obory, případně navržení a pomoc při realizaci změn či projektů, které by časem přispěly k příjemnému klimatu v naší  škole i obci.

JP

19. 12. 2016 Vánoční zasedání a 1. setkání s paní ředitelkou

Leden 2017: Proběhla anketa týkající se sladkých jídel v jídelně.

Vyhodnocení ankety k dispozici na nástěnce. Závěr: většina žáků stojí o sladký oběd 1x týdně i o moučník 2x týdně. Pro menšinu tedy zřídíme nádobu. Tam budou moct žáci, kteří sladké nemusí tak často,  moučník odložit, a nebudou ho muset odhazovat do keřů kolem školy.

27. 3. 2017: Doplňující volby – tyto volby si vynutila situace, kdy odešly dvě členky parlamentu – Šárka Kočková a Anička Beníšková. Proběhly jen uvnitř ŽP, každý člen navrhl dva kandidáty z řad pomocníků parlamentu a ostatní hlasovali pro či proti. Zvoleni pak byli  Verča Veisová, Markéta Rozkydalová  a Dan Živna.

 

Takhle jsme tvořili nástěnku a vymýšleli stanovy…

 

….a bavili se…

 

Besedy žáků s pedagogy školy

27. 2. 2017:  Beseda s paní učitelkou Jankovičovou

Besedu jsme zorganizovali na žádost především žáků předmětu Základy zahradnické výroby. Přišli hlavně aranžéři, kteří měli v 1. pololetí v ZZV trochu potíže  a chtěli se domluvit s paní učitelkou   na metodách, které by jim pomohly si  zlepšit ve druhém pololetí známku . Nakonec se společně dohodli na učení pomocí kartičkové metody (s pomocí paní vychovatelek na domově mládeže) a paní Jankovičové se líbil návrh „podtrhávací“ metody. Navrhla také další možnou aktivitu ŽP: převzít patronát nad sběrem elektra, namísto organizace Dne Země, kterou jsme měli původně v plánu, ale kterou byla vedením školy pověřena právě ing. Jankovičová.

Dozvěděla jsem se, jak potřebují mít někteří výuku, nebo zápis strukturovaný, a uvědomila jsem si, že to není jen moje chyba, když neumí,  i oni uznali, že se někdy prostě nechtějí učit….víc si teď dávám pozor, abych zkontrolovala, že mají všechno napsané v sešitě, i test, a pokud je test na ně těžký, tak si ho nejprve vypracujeme společně a pak ho teprve píšou. Některým se díky tomu  známky zlepšily,“ říka k tomu ing. Jankovičová.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli udělat z besed s učiteli první pravidelnou aktivitu ŽP otevřenou všem žákům – v duchu našeho předsevzetí podporovat komunikaci mezi učiteli a žáky.

 

10. 4. 2017:  Beseda s paní učitelkou Dokoupilovou

Tentokrát možnost přijít si neformálně popovídat s paní učitelkou uvítali hlavně kuchaři. Setkání bylo moc příjemné a opět z něj vzešel  nápad „vyučování  naruby“: umožnit žákům, kteří kritizují výuku, aby si sami zkusili učit. Na tento všeobecný návrh jako první odvážně zareagoval Radim Vachutka.

 

18. 4. 2017  Druhé setkání s paní ředitelkou

Paní ředitelka navrhuje dlouhodobý úkol – převzít starost o záhon před Obecním úřadem.

Na její žádost také tvoříme, s pomocí pana Nakládala, uvítací cedulky a orientační šipky na přijímačky: 

 

 

12. 5. 2017 Radimova vyučovací hodina češtiny  

Žáci si zvláště pochvalovali učitelovo využití techniky zvláště  nápad vtáhnout do výuky i nepřítomné žákyně skrze faceboook a messengerJ „Všechno nám to pak dal na face, i úkoly, to byl učitel!“ pochvaloval si například Dan. Sám Radim byl zase velice udivený tím, kolik dá práce poctivá příprava učitele na hodinu.  „Uvědomil jsem si, že není úplně nejlehčí učit , děcka mají někdy blbé řeči, ale zase jsem měl fakt dobrý pocit z toho, že jsem je něco naučil,“ říká Radim

 

I v této tradici budeme dále pokračovat, už máme pořadník na další „vyučování naruby“ a Radim si hodinu plánuje zopakovat.