PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019 - IV.kolo 

 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace zastoupené svou ředitelkou vyhlašuje IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do prvního ročníku do níže uvedených oborů vzdělání

na čtvrtek 30. srpna 2018

 

Kód oboru

Název oboru

Doporučení

PPP, SPC

Délka studia

Forma studia

Počet žáků

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrářské práce

ANO

3

denní

1

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

ANO

3

denní

4

31-59-E/01

Šití oděvů – Módní dekoratérka

ANO

3

denní

1

31-59-E/01

Šití oděvů – Módní dekoratérka

NE

3

denní

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

ANO

3

denní

2

69-54-E/01 Provozní služby ANO 2 denní 2

 

 

 

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce školy (osobně, poštou) nejpozději do 23. srpna 2018.
  • Ředitelka školy rozhodla, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.
  • Zápisový lístek doručí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce Odborného učiliště Cvrčovice, p.o. (osobně, poštou) do 10ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
  • Povinnou součástí přihlášky do oborů Stravovací a ubytovací služby a Malířské a natěračské práce je Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vystavené SPC nebo PPP.

       Ve Cvrčovicích dne 10. července 2018       

                                                                                                         

                                                                                                                         RNDr. Milada Kussak Höklová

                                                                                                                              ředitelka OU Cvrčovice

 

        KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ