PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020 - I.kolo 

 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace zastoupené svou ředitelkou vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do prvního ročníku do níže uvedených oborů vzdělání

 

na úterý 23. dubna 2019

 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma studia

Počet žáků

41-52-E/01

Zahradnické práce

3

denní

8

41-52-E/01

Zahradnické práce - Údržba veřejné zeleně

3

denní

8

41-52-E/01

Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce

3

denní

16

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3

denní

8

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

3

denní

20

29-51-E/01

Potravinářská výroba – Cukrářské práce

3

denní

16

66-51/E01

Prodavačské práce

3

denní

8

31-59-E/01

Šití oděvů – Módní dekoratér

3

denní

12

69-54-E/01

Provozní služby

2

denní

8

 

 

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce školy (osobně, poštou) nejpozději do 1. března 2019.
  • Ředitelka školy rozhodla, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.
  • V případě, že žák má doporučení školského poradenského zařízení (z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, doloží toto doporučení k přihlášce.
  • Zápisový lístek doručí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce Odborného učiliště Cvrčovice, p.o. (osobně, poštou) do 10ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Ve Cvrčovicích dne 31. ledna 2019   

                                                                                                         

                                                                                               RNDr. Milada Kussak Höklová

                                                                                                     ředitelka OU Cvrčovice

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

 

Přihlášky ke stažení:

 

Tříleté učební obory:

 

Přihláška - prázdný formulář

 

 

Dvouletý učební obor: