PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019 - II.kolo 

 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace zastoupené svou ředitelkou vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do prvního ročníku do níže uvedených oborů vzdělání

na pátek 4. května 2018

 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma studia

Počet žáků

41-52-E/01

Zahradnické práce

3

denní

6

41-52-E/01

Zahradnické práce - Údržba veřejné zeleně

3

denní

8

41-52-E/01

Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce

3

denní

12

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3

denní

2

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

3

denní

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba – Cukrářské práce

3

denní

2

69-54-E/01

Provozní služby

2

denní

15

31-59-E/01

Šití oděvů – Módní dekoratér

3

denní

2

 

 

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce školy (osobně, poštou) nejpozději do 27. dubna 2018.
  • Ředitelka školy rozhodla, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.
  • V případě, že žák má doporučení školského poradenského zařízení ( z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, doloží toto doporučení k přihlášce.
  • Zápisový lístek doručí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce Odborného učiliště Cvrčovice, p.o. (osobně, poštou) do 10ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

     

       Ve Cvrčovicích dne 24. dubna 2018       

                                                                                                         

                                                                                                                         RNDr. Milada Kussak Höklová

                                                                                                                              ředitelka OU Cvrčovice

 

        KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ