Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2024/25 zde.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce zde.

Další informace k přijímacím zkouškám na střední školy naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz

Přihlášku bude možné podat od 1. února 2024 do 20. února 2024.

 

Formuláře:

Přihláška

Zdravotní posudek

Hodnocení na vysvědčeních