PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020 - III. kolo

 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace zastoupené svou ředitelkou vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do prvního ročníku do níže uvedených oborů vzdělání

 

na středu 26. června 2019

 

 

Kód oboru

Název oboru

Doporučení

PPP, SPC

Délka studia

Forma studia

Počet žáků

41-52-E/01

Zahradnické práce – Zahradnické práce

ANO

3

denní

1

41-52-E/01

Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce

ANO

3

denní

1

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrářské práce

ANO

3

denní

2

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrářské práce

NE

3

denní

1

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

ANO

3

denní

2

31-59-E/01

Šití oděvů – Módní dekoratér

NE

3

denní

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

ANO

3

denní

3

69-54-E/01

Provozní služby

ANO

2

denní

2

 

  • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce školy (osobně, poštou) nejpozději do 19. června 2019.
  • Ředitelka školy rozhodla, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.
  • Povinnou součástí přihlášky do oborů Stravovací a ubytovací služby, Malířské a natěračské práce, Zahradnické práce a Provozní služby je Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vystavené SPC nebo PPP.
  • Zápisový lístek doručí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce ředitelce Odborného učiliště Cvrčovice, p. o. (osobně, poštou) do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Ve Cvrčovicích dne 10. června 2019                                                                       

                                                                            

RNDr. Milada Kussak Höklová                                           

                                                                                             ředitelka OU Cvrčovice