Předseda školské rady:  

    

      Mgr. Jiřina Šafářová

 

Členové školské rady:

     

      Mgr. Miloš Pavlů - za zřizovatele

        Zdeněk Pospíšil - za zřizovatele

      Jan Kowalski - za zřizovatele

      Bc. Vladimíra Sládková - za pedagogické pracovníky

      Mgr. Jana Petlachová za pedagogické pracovníky

       Mgr. Jiřina Šafářová za pedagogické pracovníky

      Pavla Úlehlová - za nezletilé žáky

      Mgr. Sabina Bulová - za nezletilé žáky

      Alex Kříž - za zletilé žáky