Předseda školské rady:  

    

      Bc. Vladimíra Sládková

 

Členové školské rady:

     

      Mgr. Miloš Pavlů - za zřizovatele

        Zdeněk Pospíšil - za zřizovatele

      Jan Kowalski - za zřizovatele

      Bc. Vladimíra Sládková - za pedagogické pracovníky

      Mgr. Lenka Matoušová za pedagogické pracovníky

       Ludmila Dokoupilová za pedagogické pracovníky

      Veronika Dofková - za nezletilé žáky

      Mgr. Sabina Bulová - za nezletilé žáky

      Jana Lepková - za zletilé žáky