ŠKOLSKÁ RADA

Školní rok 2021/2022

 

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE ŠKOLY:

Mgr. Vladimír Šmerda

Jan Kowalski

Lenka Šalandová

 

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

Bc. Vladimíra Sládková

Mgr. Miloš Špinar

Ludmila Dokoupilová

 

ZÁSTUPCI RODIČŮ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:

Tatiana Hladíková

Mgr. Sabina Bulová

 

ZÁSTUPCE ZLETILÝCH ŽÁKŮ:

Anna Samusová