Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARs-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

Osobní přítomnost žáků a studentů na základních a středních školách.

Tímto bude od 11. března OU Cvrčovice č. 131 uzavřeno až do odvolání, zahájení výuky proběhne dle pokynů MŠMT.

Žádáme zákonné zástupce, aby sledovali aktuální informace na www stránkách školy.

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY:

Výuka probíhá dálkovým způsobem, žáci jsou povinni se řídit pokyny vyučujících.


 

DOČASNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem ke krizovému opatření a nařízení celorepublikové karantény budeme v týdnu 

     od 6. do 9. dubna 2020 k zastižení pouze na emailové adrese:

skola@oucvrcovice.cz

Na telefon se nám bohužel nedovoláte.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                       Sekretariát OU Cvrčovice