6. stužkovací ples Odborného učiliště Cvrčovice

06.03.2024 09:21

V pátek, 23. února 2024 pořádala naše škola již šestý ročník stužkovacího plesu. Všechny přítomné - z řad studentů, rodičů, pozvaných hostů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, přivítala zástupkyně Mgr. Dvořáková.

O slavnostní úvod plesu se postarali žáci tanečního kroužku, kteří během předchozích 4 měsíců intenzivně nacvičovali polonézu, pod vedením paní učitelky Bc. Trnkové. Všem patří velký obdiv a ocenění za jejich vytrvalost a úsilí. Za svou slavnostní polonézu sklidili bouřlivý potlesk!

Vyvrcholením plesu bylo samotné představení a stužkování žáků končících ročníků – našich budoucích absolventů.  V letošním roce se k závěrečným zkouškám připravuje celkem 32 studentů a zejména pro ně je pořádána tato akce. Akce, kterou si ještě bezostyšně mohou pořádně užít neboť během následujících 3 měsících je čeká spoustu učení a příprav k blížícím se závěrečným zkouškám. 

Po skončení celého slavnostního ceremoniálu se atmosféra ještě více uvolnila, o což se postarala kapela Baronet, jež všechny přítomné provázela svou hudbou až do půlnoční hodiny. Kulturní program byl doplněn o několik ukázek standartních společenských tanců v předvedení manželů Novosádových z Moravských Bránic. V přísálí byl připraven fotokoutek p. Hanzlíkové, který byl zdrojem velké zábavy.

Jak je již tradicí, i na našem plese byla pro všechny přítomné připravena bohatá tombola, čímž patří velké poděkování všem dárcům hodnotných cen a taktéž všem sponzorům. Mimořádné poděkování patří vedení města Pohořelice, obce Cvrčovice a v neposlední řadě zábavnímu parku Šikland, který je našim tradičním poskytovatelem hlavní ceny.

Celou akci se nám podařilo velice dobře zorganizovat, o čem svědčí spokojenost studentů i pochvaly od rodičů, ale i ostatních hostů. Již teď se těšíme na další ročník!

Bc. Vladimíra Sládková