Akce na domově mládeže

26.02.2018 07:36

Na začátku školního roku, konkrétně v měsíci Září, proběhl na domově mládeže turnaj ve vybíjené. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy z řad žáků. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané, avšak nejlepší mohl být pouze jeden tým.  Po příjemném sportovním odpoledni získal nejlepší tým diplom, stejně jako všichni zúčastnění.

V měsíci Říjnu jsme navštívili místní myslivecké sdružení Cvrčovice. Pan Křivánek nám ukázal malé bažanty, vysvětlil žákům, jak se o ně starají a posléze je vypouští do volné přírody. Proběhla ukázka loveckých zbraní.

Dále spolupracujeme s městkou knihovnou Pohořelice, kde pravidelně navštěvujeme pořádané akce.

V měsíci Listopadu jsme s žáky, kteří měli zájem, navštívili filmové představení v Brně. Vybrat kvalitní snímek je velmi těžké, nakonec padl výběr na rodinnou animovanou komedii Příšerákovi. Žákům se snímek velmi líbil, zejména pokud šlo o komediální stránku filmu. Po skončení představení jsme se s žáky na chvíli zastavili na vánočních trzích, které tou dobou probíhaly na náměstí svobody, společně jsme nasáli vánoční atmosféru a vyfotili se u vánočního stromu.

Již tradičně v měsíci Prosinci proběhla Mikulášská diskotéka, při které žáci předvedli svou kreativitu a fantazii při výrobě čertovských masek, ve kterých strávili příjemný podvečer při tanci na diskotéce.

V prvním pololetí jsme navštívili tyto kulturní akce v Pohořelicích: Česko zpívá koledy, novoroční koncert ZUŠ v kostele sv. Jakuba a taneční koncert ZUŠ v sále radnice. 

V měsíci Únoru jsme navštívili filmové představení ve Velkých Němčicích, konkrétně animovanou komedii Auta 3.