Brno – kulturní centrum regionu

22.06.2017 14:05

Exkurze Brno – kulturní centrum regionu zavedla žáky na hrad Špilberk, kde se v rámci interaktivního programu prošli historií řemesel a průmyslu v našem regionu. Zaujal je zvláště vývoj potravinářské výroby, vinařství a zemědělství a textilního průmyslu. Některé starobylé praktiky svého řemesla si mohli vyzkoušet  a na závěr byli odměněni středověkým výučním listem. Po této zkušenosti ocenili technický pokrok, který jim dnes práci usnadňuje. S nejmodernějšími technologiemi – učebními a informačními, byli následně seznámeni v Knihovně Jiřího Mahena. Vyzkoušeli si zvláště programy usnadňující získávání poznatků hlavně dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které se na našem učilišti také vzdělávají. Žáci byli příjemně překvapeni, že knihovna už nejsou jen knihy, ale také hudba, filmy, počítačové i stolní hry a odpolední kluby a tvůrčí dílny.