Celostátní soutěž - ,,Přeměna odpadu na zdroje“

22.06.2017 14:17

Ocenění vítězů cenou Ministerstva průmyslu a obchodu proběhlo 15.6.2017 v hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. Tohoto slavnostního okamžiku měli možnost se zúčastnit i vybraní žáci naší školy.  Cílem této soutěže bylo oslovit a zaujmout tématem ,,Přeměna odpadu na zdroje“ širokou odbornou i občanskou veřejnost, vyvolat a podpořit zájem studentů a dětí o tuto oblast a motivovat je pro další studium. Slavností atmosféra byla umocněna krásou historických a reprezentačních sálů.