Cvrčovická kopretina 2019

27.05.2019 12:57

Vzdělávat se neustále ve své profesi je požadavek dnešní doby. Dříve si vyučený řemeslník vystačil se znalostmi z učení po celý život. Postupem doby ztratila řemesla svůj kredit a mnohdy klesla také skutečná úroveň vyučení. Školy a potažmo žáci řemeslných oborů si musí být vědomi, že v současnosti nevystačí se základními znalostmi ze školy, ale musí se celoživotně vzdělávat. Aby mělo samotné vzdělávání vyšší kvalitu, než je běžný standard, o to se dlouhodobě také snaží Odborné učiliště ve Cvrčovicích. Rozvoj profesních schopností žáků podporují odborné školy zejména pořádáním různých oborových soutěží. Svou zručnost a šikovnost si žáci poměřují nejprve ve školních kolech a posléze ti nejlepší z nich reprezentují školy v regionálních a celostátních soutěžích. Díky těmto soutěžím žáci rozvíjí nejen své profesní schopnosti, ale poznávají také nové přátele, rozmanité prostředí partnerských škol a zažívají první úspěchy z profesního života. Preciznost, nové technologické postupy i osvědčené rady učitelů pomáhají žákům zvládnout rozmanitá témata jednotlivých soutěží. Ne jinak tomu je v tradiční soutěži pořádané Odborným učilištěm ve Cvrčovicích. Sedmý ročník aranžérské soutěže ve vazbě květin – CVRČOVICKÁ KOPRETINA přivítal v malebných prostorách školy sedm partnerských škol a jejich mladé aranžérky a aranžéry. Letošní ročník se konal pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje Víta Rajtšlégra a také za účasti předsedy Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu JUDr. Pavla Rusa. Plni nadšení a očekávání, jak se jim bude tentokrát dařit, přijeli žáci učilišť a středních škol z různých koutů Moravy, Česka a poprvé i ze Slovenska. Dvoučlenné týmy aranžérů ze Cvrčovic, Chroustovic, Litomyšle, Olešnice na Moravě, Prahy, Zábřehu a Bratislavy přijely poměřit své síly v aranžérském umění vazby květin všeho druhu v několika předem zadaných tématech. Všechna témata byla zaměřena na jarní dekorace. Aranžéři a aranžérky tedy tvořili jarní truhlík k dekoraci okenního parapetu s použitím živých květin, jarní kulatou kytici z živých květin a na závěr vytvořili dekoraci keramického květináče na stůl s jarní tématikou. Právě myšlenka propojení všech tří témat do jednoho celku „Jarní dekorace“, byla po dlouhé zimě tím správným naladěním pro nastávající období plné květů. Soutěžící při práci zúročili své několikatýdenní přípravy, ve kterých je vedli jejich zkušení učitelé. Odborná porota, která byla sestavena z odborníků květinářů a aranžérů to neměla při rozhodování vůbec lehké, neboť všechna díla byla velmi pěkná, propracovaná a zdařilá. Aranžmá byla hodnocena na základě několika kritérií: estetické pojetí úkolu, technické provedení a celkový dojem a vystižení tématu. Nakonec porota ve složení L. Weiterové, Mgr. P. Poulové a J. Peterkové vybrala v každém tématu tři nejlepší dekorace. Na základě součtu získaných bodů rovněž bylo vyhodnoceno pořadí všech zúčastněných týmů. Poděkování patří také sponzorům soutěže, díky nimž byli za svou šikovnost žáci náležitě oceněni cenami, které věnovalo především květinářství Lenky Weiterové z Pohořelic, Velkoobchod s květinami a doplňky Vonekl, Bylinky s.r.o., obec Cvrčovice a město Pohořelice, Česká spořitelna, územní sdružení ČZS Pohořelice. Pěkné ceny žákům předala paní ředitelka RNDr. Höklová spolu se starostou obce Cvrčovice, Mgr. Endlicherem. Soutěžící předvedli, že řemeslo je třeba vykonávat s láskou, zaujetím i zodpovědností a že i díky soutěží získají cenné zkušenosti, které opět zúročí ve své další práci a k udržení svého standardu.

Výsledky aranžérského umění ze soutěže Cvrčovická kopretina byly po soutěži opět k vidění na výstavě vín s ochutnáváním v Pohořelicích, kde je obdivovala široká veřejnost.

           Už se těšíme, až se na CVRČOVICKÉ KOPRETINĚ shledáme i v příštím roce.

                                                                                                           Mgr. Jiřina Šafářová

 

Fotografie ze soutěže naleznete zde.