Den odborných dovedností aneb „Bez praxe nejsou koláče“

14.11.2016 16:15

Pod tímto názvem jsme uskutečnili 10. 11. 2016 na naší škole den otevřených dveří. Zapojili jsme se do soutěže vyhlášené Domem zahraničních služeb, jejímž cílem je zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání.

Program dne otevřených dveří zahájila panelová diskuze na téma „Odborné vzdělávání žáků OU Cvrčovice ve spolupráci se smluvními partnery“. Zkušenosti s odborným vzděláváním, v reálných podmínkách praxe, si vyměnili absolventi naší školy, žáci třetích ročníků, pedagogové, vedení školy, zástupci smluvních partnerů, Úřadu práce Pohořelice a obce Cvrčovice. Diskuzi se zájmem sledovali žáci a výchovní poradci okolních základních škol, kteří mají zájem o studium v některém z našich učebních oborů.

Po celý den probíhala výstava výrobků žáků, interaktivní prezentace řemeslných dovedností, exkurze v odborných učebnách a pracovních dílnách. Zájemci o studium, jejich učitelé a rodiče se tak mohli seznámit s tím, jak probíhá odborné vzdělávání v jednotlivých učebních oborech na naší škole.

 

Foto ze dne otevřených dveří naleznete zde.