Den Země

07.06.2017 21:26

V pondělí 24. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil, již tradičně, Mezinárodní Den Země. Tentokrát se žáci vydali, v doprovodu pedagogického sboru, k přírodní rezervaci Šumický rybník, který se nachází nedaleko OU Cvrčovice.

V prostředí rybníků se žáci seznamovali s možnostmi recyklace a tím i se šetřením zdrojů naší Planety. Žáci byli rozděleni do skupin a plnili zadané úkoly. Úkoly se všem zdárně podařilo vyřešit.

Mezinárodní Den Země se všem líbil i protože se vydařilo počasí.