DROGY – energetická bomba

09.04.2015 11:19

Tento zajímavý výchovně interaktivní program si pro naše žáky 19. března 2015 připravila Mgr. Lenka Cupalová z PPP  Brno.

Po vzájemném představení rozdělila žáky do pracovních skupin, které řešily různé modelové situace na téma drogy. Vzájemně si vyměňovali názory na užívání a škodlivost omamných látek. Žáci byli seznámeni s trestním zákoníkem, který řeší užívání a distribuci těchto látek. Zpestřením výchovného programu se staly ukázky z konkrétních životních situací spojených z drogovou závislostí, které si připravily jednotlivé skupiny. Úkolem přihlížejících bylo rozpoznat, o jaký problém se jedná.

Hlavním přínosem programu bylo uvědomit si nebezpečnost drogy, naučit se odmítavému postoji a tak chránit svoje zdraví.