Erasmus+ (Pracovní stáž v zahraničí vybraných žáků oborů Zahradnické práce a Aranžérské práce)

06.06.2018 07:23

Naše škola se druhým rokem zapojila do projektu Erasmus+, který je financován Evropskou unií a má podporovat žáky a studenty při zahraničních stážích.

         V loňské roce se tohoto projektu zúčastnily obory Kuchařské práce a Cukrářské práce. Vybraní žáci daných oborů odcestovali do hlavního města Spolkové republiky Rakousko, Vídně, kde tři týdny bydleli a pracovali v gastronomických podnicích.

         V letošní roce se, pro velký úspěch, daného projektu zúčastní vybraní žáci oborů Zahradnické práce a Aranžerské práce. Opět pojedou do Vídně, kde budou pracovat v parku zámku Schönbrunn, bývalého letního sídla Habsburgů.

         Škola očekává, že se tito žáci naučí více samostatnosti, získají zkušenosti s prací v cizině a že se také naučí nové poznatky ze svých oborů.