Exkurze do botanického depozitáře MZM Brno

12.02.2022 17:23

Ve čtvrtek, 10.2. jsme se vypravili s žáky zahradnických oborů na exkurzi do botanického depozitáře MZM v Brně, jejímž záměrem bylo poskytnout učňům informace o vyhotovení herbáře, jež každého zahradníka a aranžéra čeká jako podmínka přístupu k závěrečným zkouškám.

Vyrazili jsme po úvodním proškolení o bezpečnosti na mimoškolních akcích v 8 hod objednaným mikrobusem od budovy učiliště. Cesta nám zabrala necelou hodinu.

V přednáškové učebně žáci shlédli prezentaci o historii tvorby herbářů, prohlédli si snímky dobových exemplářů a především si vyzkoušeli ruční lis, prohlédli botanickou torbu a nakonec se přesunuli do přízemních prostor, kde je v kompaktorech uloženo něco přes milión položek seřazených dle botanického systému. Nakonec samozřejmě došlo i na otázky žáků, které nám s ochotou paní doktorka Kubešová a pan magistr Taraška zodpověděli, za což jim patří poděkování.

S pozdravem,

Mgr. Petr Karmazín