Exkurze do ČOV Modřice

22.02.2024 13:29

V pondělí, 19.2.2024 jsme navštívili s žáky oborů zahradnických a aranžérských prací provoz čistírny odpadních vod v Modřicích. 

Po příjezdu si nás převzal vedoucí exkurze pan Hejmalíček, obdrželi jsme reflexní vesty a hurá do provozu. V provozní budově se nám dostalo výkladu o technických parametrech čistírny, viděli jsme velín. Následně jsme se vydali na prohlídku jednotlivých fází čištění od separátoru větších částic přes odkalovací a usazovací nádrže, kde se voda čistí mechanicky a bakteriologicky a po chemickou úpravnu. Na závěr jsme mohli zhlédnout sušárnu kalů, kde se celý proces uzavírá.

Věřím, že exkurze byla pro žáky přínosem, podívali se do ojedinělého provozu, který ovlivňuje jejich každodenní život.

Mgr. Petr Karmazin, učitel teorie