Exkurze do spalovny SAKO

12.02.2017 10:42

V úterý 7.2.2017 se vydali žáci 1.A, 1.U a 1.Z do brněnské spalovny společnosti SAKO. Je to zařízení na energetické využívání komunálního odpadu. Žáci nejprve navštívili výukovou místnost, kde jim byl promítnut krátký dokument o historii, provozu a funkčnosti spalovny. Při následné diskuzi měli možnost se zeptat na další zajímavosti, které nebyly řečeny ve filmu a prohlédnout si ukázky výrobků z recyklovatelných materiálů. Pak vybaveni reflexními vestami a helmami se žáci vydali pod vedením průvodkyně na prohlídku spalovny, aby viděli, jak to v takovém zařízení funguje. Společnost SAKO Brno neprovozuje jen spalovnu, ale i třídičku recyklovatelného odpadu. Teď už žáci vědí, co se děje s odpadky z Brna a okolí, které se sváží do spalovny a jaký je jejich „život“ po vhození do popelnice.

 

Foto z exkurze naleznete zde