Exkurze Moravského zemského muzea - herbáře a botanická zahrada

05.03.2024 07:37

Dne 26.2.2024 se všechny zahradnické a aranžérské skupiny zúčastnily exkurze na odloučeném pracovišti Moravského zemského muzea ve Slatině, kde se archivují herbáře. Jsou tam uloženy nejen staré sbírky, ale i nové přírůstky, které slouží k dalšímu bádání. Hlavním cílem exkurze bylo přiblížit žákům jakým způsobem sbírat a lisovat herbáře, což je součástí učebních osnov pro zúčastněné obory.  Úvodem byla asi hodinu a půl trvající přednáška, kde jsme se dozvěděli něco z historie, ale i nejnovější poznatky z tohoto odvětví botaniky. Po skončení přednášky jsme měli možnost nahlédnout do archivů, kde se herbáře uchovávají. Celá exkurze byla ukončena kolem 11:30 hod., kdy jsme se autobusem přepravili do Botanické zahrady v Brně na Kotlářské ulici. V areálu zahrady jsme si prohlédli expozice ve skleníku, kde jsou tropické, subtropické a sukulentní rostliny. Následně jsme si prohlédli i venkovní areál.

V zahradě se již ukázaly první cibuloviny a květy čemeřic. Po ukončení prohlídky jsme vyrazili zpět do Cvrčovic, kam jsme dorazili kolem 14:00 hod. Povinností všech účastníků bylo sepsat z celé exkurze zápis do deníku OV.

Což bylo následujícího dne ohodnoceno známkou.