Exkurze „Po stopách Pohádky máje“

13.10.2016 13:10

Dne 4. října 2016 se vybraní žáci školy, kteří předchozího dne shlédli prvorepublikový film O. Vávry „Pohádka máje“, zúčastnili exkurze v rámci projektu „Pohádka máje“. S pedagogy teoretické výuky navštívili Ostrovačice a okolí. Pan starosta ing. Hájek provedl žáky historií rodiny Mrštíků a vysvětlil také souvislosti literárního zpracování příběhu lásky studenta Ríši a místní dívky Helenky v románu Viléma Mrštíka se skutečnými postavami žijícími na přelomu 19. a 20. století v Ostrovačicích. Žáci si prohlédli bohatou expozici Památníku Pohádky máje, hledali hrob Emilie Topinkové, dcery hajného, předobrazu Helenky, na místním hřbitově, prohlédli si pamětní desku věnovanou V. Mrštíkovi na místní ZŠ. Poté je čekal pěší výlet k Podkomorské myslivně, v níž podle legendy Helenka žila, a posvačili společně v parčíku vybudovaném okolo Helenčiny sochy sochaře E. Hlavici. Ani déšť, který nakonec zhatil výletníkům plán dojít podzimním lesem až k Helenčině studánce, nezkazil dobrou náladu a chuť aktivně objevovat stopy mrštíkovské legendy. Své dojmy pak žáci ztvárnili slovem i obrazem v rámci kreativní dílny a svá dílka dostali následně příležitost vystavit na školní výstavce.