Exkurze Salima Brno

12.03.2014 11:54

28. února 2014 navštívili tuto výstavu učitelé a žáci potravinářských oborů našeho učiliště. Návštěvníci veletrhu mají možnost seznámit se zde s novinkami v oboru. Jsou to nejen stroje a zařízení, ale i mnoho potravin, které mají možnost ochutnat. Potraviny a nápoje, to je horké téma současnosti, které zaměstnává řadu odborníků. Patří sem bezpečnost a kvalita potravin, čerstvé potraviny, snižování energetické náročnosti, vztahy k životnímu prostředí. Tiskový materiál, který mají za úkol naši žáci posbírat, jim slouží dlouhodobě při výuce, a to včetně hodnocení, které žáci zpracovávají. Je to vždy pozitivní přínos zážitků a vědomostí pro všechny zúčastněné.