Firemní den

09.04.2024 07:32

Dne 13. března 2024 navštívilo 5 žáků naší školy projektovou soutěž určenou pro studenty středních škol a odborných učilišť z celého Jihomoravského kraje.

Žáci pracovali ve skupinách pod vedením mentora z praxe na projektech na téma „sociální služby“. Své práce obhajovali před porotou složenou převážně z bankéřů a dalších odborníků z praxe. Zuzana Vymazalová z 3C se umístila s týmem na 1. místě.

Přínos spočívá především v rozšíření dovedností v oblasti samostatné kreativní práce, schopnosti veřejného vystupování, kultivovanosti i týmové práce. V kolektivu soutěžících panovalo nadšení, pro žáky to byla nová zkušenost a nikdo neřešil pozdější návrat do školy.

Mgr. Petr Karmazin