Floristiká soutěž s exkurzí

09.10.2023 20:07

Žáci zahradnických a aranžerských oborů dne 6.10.2023 navštívili Floru Olomouc (Hortikomplex), jedná se o velkolepou tradiční přehlídku a prezentaci českých i moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí výstavy byly mimo jiné i velké podzimní zahradnické trhy, nabízející množství trvalek, cibulovin, kaktusů, sukulentů a dalších rostlin. Zviditelnění českých i moravských výpěstků má i ekologický rozměr, neboť podpora odbytu tuzemských výpěstků přináší - oproti ovoci a zelenině z dovozu - životnímu prostředí nižší uhlíkovou stopu a také zajištění další péče o krajinu v České republice. Žáci poznávali a degustovali vzorky, opakovali si již získané vědomosti a zároveň podstatně rozšířili portfolio svých dosavadních vědomostí o informace nové. Žákyně 3. ročníku Kristýna Viktorinová reprezentovala OU Cvrčovice v celorepublikovém finále floristické soutěže, kde se umístila na krásném 6. místě. Pro žáky i učitele to byl naučný a velmi příjemný den.

Mgr. Ilona Jurčíková, učitelka teorie