Jak poskytnout první pomoc - beseda

02.03.2023 16:25

Dne 27. 2. 2023 nás navštívil pan doktor MUDr. Radek Pikula Ph.D, aby nám rozšířil a objasnil, jak poskytnout první pomoc při záchraně lidského života. Žáci byli přednáškou velice zaujatí. Na konci měli spousty doplňujících otázek.

Za DM Radek Horák