JEDNAT S LIDMI JE UMĚNÍ

15.01.2015 08:31

Etiketa do škol, aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti – to je název výchovně vzdělávacího programu, který proběhl na naší škole 15. ledna 2015. Žáci si mohli sami na sobě vyzkoušet různé modelové situace pod vedením lektorky Kateřiny Kloudové.

Seznámili se s pojmy etiketa, s významem prvního dojmu při setkávání lidí. Prakticky nacvičovali pozdrav, oslovení, vcházení do místnosti, chůzi vedle osoby společensky významnější. Snažili se pochopit, co je to takt, ohleduplnost a jak projevovat v běžném životě úctu k lidem.

Program byl poutavý, všechny žáky zaujal a někteří předvedli velmi zajímavé herecké výkony.