Komunikační koutek na OU Cvrčovice

16.01.2024 08:24

Naše škola byla úspěšná v získání dotace Preventivní program školy 2023. Cílem projektu byla podpora sociálního klimatu školy za pomoci vybudování venkovního komunikačního prostoru. Vytvořili jsme kulturní prostředí, kde se mohou žáci scházet jak o přestávkách, tak i po vyučování. Od jara do podzimu je možné koutek využívat k výuce, v odpoledních hodinách bude využíván vychovateli k přípravě na vyučování, ale také k různým volnočasovým aktivitám.

Do realizace byl zapojen školní metodik prevence, učitelé odborného výcviku, provozní zaměstnanci i žáci.

Věřím, že se nám podařilo vybudovat krásné místo v areálu naší školy a bude přínosem v prevenci sociálně-patologických jevů u žáků a jeho realizaci taktéž ocení pedagogové pro svoji výuku!

Za pedagogický tým Bc. Vladimíra Sládková