Lednové čtvrteční dopoledne v brněnském Institutu Paměti národa

26.01.2024 10:16

Šest žáků – členů žákovského parlamentu naší školy za doprovodu paní učitelky Tesařové navštívilo 25. ledna dopoledne brněnskou pobočku Institutu Paměti národa. Bezmála na dvě hodiny jsme měli možnost se ponořit do ne příliš vzdálené historie naší země. Ze dvou klíčových témat, kterým se tato organizace věnuje – holokaust a komunistická totalita – jsme vybrali tu mladší část našich dějin, tedy dobu komunistického temna.

Na začátku interaktivní výstavy jsme se seznámili s ovládáním iPadu a sluchátek, která nás pak po celou dobu exkurze provázela od jednoho stanoviště ke druhému. Sugestivní prostor výstavy evokoval depresivní náladu doby totality, včetně tmavých malých a zakouřených místností, které zpodobňovaly výslechové cely státní bezpečnosti.

Každý z nás se stal svědkem příběhu jednoho z hrdinů a hrdinek brněnského dění od konce války po sedmdesátá léta. Měli jsme i možnost osahat si osobní věci těch, kteří se komunistickým surovým praktikám – především členům Stb vzepřeli – Mileny Blatné a Jiřího Blatného, Leopolda Färbera či Karla Války.

Výstavu bychom všem doporučili jako užitečný a informacemi nabitý zdroj informací o tom, jak komunistická totalita fungovala a v jak velké míře se podepsala na destrukci celé společnosti i životů obyčejných lidí.

Jana Tesařová, 

učitelka teorie a odborného výcviku