Návštěva demokratické instituce – Ombudsmana

25.02.2018 07:30

Dne 21.2.2018 dostalo dvacet zájemců z řad našich žáků příležitost navštívit vybranou demokratickou instituci v Brně. Členové žákovského parlamentu, kteří akci pomáhali organizovat, odhlasovali návštěvu Kanceláře veřejného ochránce práv, pozvání přijali především žáci druhých a třetích ročníků.

Návštěva úřadu zahrnovala krátkou prohlídku prostor určených k podávání podnětů či stížností, fotografické výstavy o romském holocaustu, a poté přehlednou a zajímavou prezentaci tiskové mluvčí úřadu Mgr. Ivy Hrazdírkové týkající se historie, funkcí, pravomoci a způsobu práce Kanceláře veřejného ochránce práv v ČR.  

Žáky tematika zaujala, v závěru přednášky aktivně využili možnosti klást doplňující otázky. Z činnosti ombudsmana je zaujala především oblast ochrany práv občanů ohrožených diskriminací a občanů se zdravotním postižením, a také možnost řešení konkrétních problémů z oblasti rodinného práva.