Návštěva HZS Pohořelice

16.05.2018 12:35

V letošním roce žáci domova mládeže navštívili místní požární stanici hasičského záchranného sboru v Pohořelicích. Na požární stanici nám místní hasiči dopodrobna ukázali pracovní pomůcky, které jim značně pomáhají ve výkonu práce, žáci si mohli vyzkoušet hasičské vybavení a dokonce i zatroubit sirénou v hasičském autě. Dále nám vysvětlili, co vlastně obnáší práce hasičů a jakým způsobem spolupracují s ostatními záchrannými složkami.  Někteří z žáků mají již určité zkušenosti, jelikož patří k dobrovolným hasičům, avšak zde hasiči profesionální, jim o mnoho více prohloubili jejich znalosti a povědomí o této profesi. Návštěva požární stanice se všem žákům velmi líbila a mnohé přesvědčila o náročnosti této profese, jak z hlediska fyzického, tak zejména z toho psychického.