Návštěva Městské knihovny Pohořelice

03.02.2014 07:40

      Internátní žáci se dne 29. 1. 2014 vypravili do Městské knihovny v Pohořelicích, kde si v rámci projektu Globální problémy lidstva vyslechli zajímavou přednášku spisovatele a ornitologa MVDr. Klejduse na téma:  Ptáci v našem okolí. Zajímavou formou vyprávěl o zvycích a životě opeřenců. Mluvené slovo bylo vhodně doplněno obrazovým materiálem. Při závěrečné besedě jsme ocenili aktivní přístup našich žáků.