Odborná exkurze - Barvy a laky Teluria

29.11.2017 09:08

Dne 16. listopadu 2017 jsme s třídou 1M, malíři a natěrači, podnikli naplánovanou exkurzi do závodu na výrobu vodových a syntetických barev. Tento závod se nachází v obci Skrchov u Letovic a jmenuje se Barvy a laky Teluria.

V roce 1810 zde vznikl mlýn a později ho nový majitel přestavěl na továrnu na barvy. Tehdy se zde vyráběly především práškové barvy, plniva, pojidla a pigmenty.

V roce 2003 se Teluria Skrchov spojila s podnikem Barvy a laky Hostivař, který sídlí v Praze. Tím vznikl zcela nový závod, který nyní může klidně konkurovat největším evropským výrobcům barev.

Během komentované prohlídky, kterou nás velmi fundovaně provázel pan Janků, jsme se dozvěděli, že se zde vyrábí až 12 tun barev denně. Vyrábí se zde celý sortiment barev Remal, disperzní barvy např. Latex nebo Sokrates, a také veškerý sortiment syntetických barev a laků včetně lazur a speciálních nátěrů.

Pan Janků nám ukázal celý postup výroby a složité technologické postupy. Také jsme si prohlédli úpravnu vody, laboratoře, které se stávají ze dvou částí - testovací a vývojové. Mezi nejzajímavější zařízení patří bezesporu takzvaný QUV panel, který simuluje počasí a vlastně tak zkoumá trvanlivost barev a jejich odolnost vůči výkyvům počasí.

Také jsme nezapomněli navštívit nový expediční sklad. Je to obrovská budova, rozdělená na dvě části. V jedné se nachází barvy vodou ředitelné a ve druhé syntetické. Denně odbaví 8 -10 kamionů. Výška haly je 15 m. V každé se nachází zásobník se 120 kubíky požární pěny, která by v případě požáru halu zaplnila až po strop. Každý sklad pojme 4000 palet hotového zboží.

Krátce před polednem jsme se s naším průvodcem rozloučili. Ještě jsme byli obdarováni taškou s reklamními prospekty a dárkovými předměty. Po té jsme se vydali zpět k našemu učilišti s hlavou plnou nových poznatků a zážitků.

Učitel odborných předmětů Ladislav Růžička

 

 

Foto z exkurze naleznete zde