Odborná stáž žáků OU Cvrčovice ve Vídni

17.04.2017 22:21
Naše škola se zapojila do projektu Praktické přístupy v gastronomii evropských zemí v rámci programu Erasmus+. 
Jedenáct vybraných žáků oboru kuchařské a cukrářské práce nejprve absolvovali jazykovou průpravu z němčiny a 25. února vyrazili na tři týdny trvající pracovní stáž do Vídně. První dny pobytu se žáci zabydlovali, seznamovali se s okolím a trénovali trasy vídeňské městské dopravy. Čtvrtý den již samostatně vyrazili na přidělená pracoviště. I přes jazykovou bariéru byli všichni schopni rychle se na pracovištích zadaptovat a brzy zvládali úkoly, které jim byly zadány. Někteří měli možnost vyzkoušet si nové pracovní postupy, manipulovat se zařízeními, ke kterým běžně nemají přístup. 
Během volných víkendů žáci absolvovali prohlídku centra Vídně s průvodkyní a zámku Schönbrunn, navštívili technické a přírodovědné muzeum a vypravili se na vyhlídku do blízkého okolí. Své osobní volno využívali k individuálnímu poznávání Vídně a nakupováním suvenýrů v obchodních centrech. 
Tato pracovní stáž byla velmi zdařilá. Žáci si vyzkoušeli práci v zahraničí, poznali nové lidi, navštívili spoustu zajímavých míst. 
                                                                                                                                                      Bc. Lukáš Kučera
Naše škola se zapojila do projektu Praktické přístupy v gastronomii evropských zemí v rámci programu Erasmus+
Jedenáct vybraných žáků oboru kuchařské a cukrářské práce nejprve absolvovali jazykovou průpravu z němčiny a 25. února vyrazili na tři týdny trvající pracovní stáž do Vídně. První dny pobytu se žáci zabydlovali, seznamovali se s okolím a trénovali trasy vídeňské městské dopravy. Čtvrtý den již samostatně vyrazili na přidělená pracoviště. I přes jazykovou bariéru byli všichni schopni rychle se na pracovištích zadaptovat a brzy zvládali úkoly, které jim byly zadány. Někteří měli možnost vyzkoušet si nové pracovní postupy, manipulovat se zařízeními, ke kterým běžně nemají přístup. 
Během volných víkendů žáci absolvovali prohlídku centra Vídně s průvodkyní a zámku Schönbrunn, navštívili technické a přírodovědné muzeum a vypravili se na vyhlídku do blízkého okolí. Své osobní volno využívali k individuálnímu poznávání Vídně a nakupováním suvenýrů v obchodních centrech. 
Tato pracovní stáž byla velmi zdařilá. Žáci si vyzkoušeli práci v zahraničí, poznali nové lidi, navštívili spoustu zajímavých míst. 
                                                                                                                                                      
Bc. Lukáš Kučera
Foto z odborné stáže naleznete zde.