Platy učitelů jsou až třetinu pod průměrným platem vysokoškoláků

15.02.2016 08:05

Další z resortů, kde se prohlubuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je školství. Učitelství je obor, který je zejména psychicky náročný, vyžaduje vysokoškolské vzdělání, ale finanční i společenské ohodnocení této profese je nízké. Platy ve školství jsou o čtvrtinu až třetinu nižší v porovnání s průměrem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, ale i ve srovnání s dalšími profesemi placenými z veřejných zdrojů.

V současné době, kdy do škol nastupují silné populační ročníky, se téměř ve všech regionech projevuje nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků. „To potvrzuje i nárůst počtu pracovních nabídek ze škol, počet nabídek na učitelská místa meziročně vzrostl o 55 %," říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Nedostatek učitelů narůstá především v oborech, ve kterých je snazší najít lépe placenou práci - chybějí učitelé jazyků, informatiky, odborných technických předmětů, ale také matematiky, fyziky nebo chemie. Roste také poptávka po vyučujících na prvním stupni, což je dáno demografickým vývojem."

Pro učitele je demotivující zejména finanční ohodnocení, a fakt, že tabulkově dané platy nezohledňují kvalitu jejich práce ani nasazení a aktivitu nad rámec odučených hodin. Z údajů Profesia.cz vyplývá, že v porovnání s ostatními vysokoškoláky je průměrný hrubý plat učitele na základní škole o 28 % nižší, u středoškolského učitele o 24 % nižší, nejvýraznější je rozdíl u mateřských škol, kde je průměr nižší o 39 %. Situace na vysokých školách je trochu jiná, zejména díky možnosti pracovat na vědeckých úkolech a grantových projektech. Hrubý měsíční plat je ale v porovnání s průměrem vysokoškoláků o 17 % nižší. Až k násobnému rozdílu dojdeme, pokud platy ve školství poměřujeme s vybranými „vysokopříjmovými" obory.