Pracovní dílny

04.12.2013 11:33

Stejně jako v minulých letech, i letos jsme připravili pro žáky základních škol kromě tradičních Dnů otevřených dveří pracovní dílny, kde si mohou žáci vyzkoušet různé pracovní činnosti všech našich učebních oborů, a to přímo v učebnách odborného výcviku pod vedením odborných pedagogů. A tak si chlapci a děvčata nejen zblízka prohlédnou naši školu, ale ověří si svou šikovnost při tvorbě jednoduchých výrobků. Je to vždy dopoledne plné tvořivosti, nových zážitků, ale také překvapivých zjištění. Mnozí žáci si vyzkouší tyto činnosti úplně poprvé a jsou sami překvapeni, jak je to bavilo. A právě to je cílem této akce – prostě si to zkusit, a pak se rozhodnout, který učební obor si vybrat.