Pracovní dílny

15.01.2015 14:03

Stejně tak jako v předešlých letech, jsme i v letošním školním roce, připravili pro vycházející žáky základních škol – pracovní dílny. Žáci se svými učiteli přijeli k nám do školy, kterou si se zájmem prohlédli a seznámili se s jejím chodem.

Hlavní náplní jejich návštěvy však bylo to, že si sami vyzkoušeli různé pracovní činnosti všech našich učebních oborů přímo v učebnách odborného výcviku. A tak si chlapci a děvčata z různých škol našeho regionu ověřili svou šikovnost, pečlivost při výrobě jednoduchých výrobků a na závěr si také na některých vlastnoručně zhotovených výrobcích pochutnali. 

Mnozí žáci si vyzkoušeli tyto činnosti úplně poprvé a byli sami překvapeni, jak je to bavilo. A právě to bylo cílem této akce – prostě si to zkusit, aby se pak snáze mohli rozhodnout, jaké povolání si pro svůj život zvolit.