Přednáška BESIP

21.12.2023 11:09

Dne 18.12.2023 naši školu navštívil krajský koordinátor pro Jihomoravský kraj Ing. Pavel Čížek. Hlavní náplní přednášky BESIP bylo seznámit žáky s bezpečností silničního provozu na pozemních komunikacích. Na přednášce se řešila témata, jako je přecházení vozovky za použití přechodu pro chodce se světelnou signalizací i bez ní, přecházení vozovky bez přítomnosti přechodu pro chodce, chůze v obci i mimo obec a správné používání reflexního materiálu. Žáci se do diskuse zapojovali a zároveň se dozvěděli i některé nové informace. V závěru přednášky obdržel každý účastník malý dárek v podobě reflexního materiálu.

Ing. Lucie Jureková, učitelka teorie