Přehlídka kuchařského umu v Mikulově

18.05.2018 12:35

Tak jako každý rok se i letos naše škola zúčastnila přehlídky kuchařského umu, kterou organizovalo GSS Mikulov. Naše dvoučlenné družstvo připravilo menu o třech chodech (polévka, hlavní pokrm, moučník) pro 8 osob. Náš tým uvařil jako první, ale všechny pokrmy se opravdu moc povedly, jídlo bylo lákavé svou chutí, vůní i pestrostí barev. Připravené pokrmy byly prezentovány esteticky na dovezený inventář. Žáci načerpali nové poznatky, zkušenosti, nápady v cizím prostředí a kolektivu pro svou další odbornou praxi. Na závěr byli učni odměněni ústně pochvalným krátkým proslovem pana ředitele a věcnými praktickými dárky od zástupců školy. Věříme, že tato akce opět přispěla k výměně zkušeností nejen mezi žáky, ale i pedagogy.