Projekt „UMBESA“ na OU Cvrčovice

19.03.2015 07:28

Naše škola, Odborné učiliště Cvrčovice, se v loňském a letošním školním roce zúčastnila projektu „UMBESA“ pořádaným Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – zařazením Bio, regionálních a čerstvě připravených potravin do jídelníčku školy.

V závěru projektu jsme byli jako škola vyhodnoceni a obdrželi jsme odměnu – košík s Bio potravinami. Tyto potraviny jsme zařadili do jídelníčku školy v týdnu od 19. – 23. 1. 2015. Formou dotazníků, které obdrželi všichni strávníci školní jídelny, žáci i pracovníci školy, se ohodnotila kvalita a chuť připravených jídel a vyhodnotilo se nejchutnější jídlo.

Atmosféru propagace zdravých jídel nám pomohl vytvořit propagační koutek s letáčky projektu „UMBESA“, nástěnky a plakáty se zdravými potravinami a z nich zpracovanými pokrmy.

Celou akci jsme zdokumentovali fotografiemi, na nichž jsme zachytili práci žáků při přípravě pokrmů zpracovávaných z dodaných Bio potravin i prostředí jídelny.

Hodnocení celé akce žáky i zaměstnanci školy bylo kladné.  Všichni jsme se shodli na tom, že celý projekt bude inspirací do dalšího období stravování na naší škole.