Revolution Train

27.11.2019 08:13

Dne 19. 11. 2019 se naši žáci zúčastnili v rámci prevence sociálně patologických jevů velmi zajímavé projekce.

Dvě skupiny po 17 žácích s pedagogickým doprovodem vyrazily na bývalé vlakové nádraží v Pohořelicích. Multimediální vlaková souprava je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem tohoto programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální a nelegální drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Stěny vlaku jsou vlastně lidské tělo, na začátku zdravé a na konci opotřebované a poničené užíváním narkotik. Ve vlaku se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti, všichni přítomní jsou součástí celého příběhu.

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuze s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Žáci naší školy hodnotili tuto akci kladně, měli ovšem smíšené pocity, protože vše bylo reálné, opravdové a mnohdy až tvrdé. Po celou dobu projekce byli pozorní, zapojovali se do děje a zajímali se, jak celý příběh skončí.

Fotogalerie