S hudbou proti drogám

17.11.2013 11:30

15. 11. 2013 se konala na naší škole velmi zdařilá akce v rámci prevence sociálně patologických jevů. „S hudbou proti drogám“ je projekt určený dospívající mládeži. Pomocí písniček zpěváků, kteří zemřeli v mladém věku díky nežádoucím patologickým vlivům, se mladí interpreti snažili přiblížit žákům tuto problematiku. Velmi známé písně provázelo mluvené slovo i obrazová dokumentace skutečných lidí, kteří nedokázali svůj problém zvládnout. Tato akce se setkala s velkou odezvou našich žáků, kteří ji hodnotili lépe než běžnou přednášku nebo besedu s touto problematikou.