S hudbou proti drogám

15.12.2014 14:04

12. 12. 2014 měli žáci naší školy možnost shlédnout již 2. část této aktivity, pořádané v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Program byl opět zajímavý, energický a svým hudebním zpracováním velmi blízký mladé generaci. Mladí interpreti představili významné hudební osobnosti, jejich život, tvorbu i fatální následky nesprávného životního stylu a užívání různých návykových látek.

Žáci projevovali velké nadšení, někteří i zpívali.