Sbírka pro Patričku

27.02.2014 16:23

    Žáci naší školy se zapojili do projektu na pomoc postiženým dětem.Víčka pro Patričku,  tak se projekt jmenoval, se rychle hromadila a všichni zúčastnění se těšili, že také přispějí na zakoupení zdravotní pomůcky, která Patričce usnadní pohyb. Ještě před odevzdáním víček jsme si zasoutěžili o nejhezčí a nejnápaditější  barevný obrázek. Z víček vznikaly pohádkové postavičky, výjevy z přírody , sportu a další pěkné výtvory. Skvělá nálada, zdravé soutěžení  a solidarita se slabšími provázela celou tuhle záslužnou akci. Měj se dobře Patričko!