Setkání žákovských parlamentů Jihomoravského kraje

28.11.2019 10:23

Jako každoročně jsme i letos obdrželi pozvánku na setkání žákovských a studentských parlamentů základních a středních škol Jihomoravského kraje. Za náš parlament letos do Brna odjelo pět zástupců: Adéla Lösslová, Romana Štropová, Tereza Pilátová, Filip Tetur a Dan Živna.

Na setkání jsme strávili příjemné dopoledne. Byli jsme informováni o novinkách v kontaktech a akcích Krajského parlamentu dětí a mládeže, načež jsme byli rozděleni do skupin podle typu školy (v našem případě tedy střední, odborná) a diskutovali v nich o tom, jak to v našich parlamentech chodí, co by se dalo zlepšit, na čem zapracovat. Koordinátoři měli možnost předat si zkušenosti s vedením parlamentů v rámci  vlastního  workshopu.

Přínos workshopu shrnula naše místopředsedkyně Adéla:

Diskutovali jsme o různých parlamentech, jak by měl ideální parlament vypadat a fungovat. Poté jsme se bavili o tom, o co bychom se měli snažit. Dozvěděli jsme se strukturu parlamentů a další informace, se kterými budeme postupně pracovat.

Fotogalerie